Härnösands Skoterklubb

Styrelsen i Härnösands Skoterklubb

Ordförande: Håkan Larsson

Kassör: Marcus Norlin 073 6554677

Sekreterare: Camilla Gradin 070-602 60 04

Ledamot: Jojje Piippo

Ledamot: vakant (suppleant ersätter)

Styrelsesuppleant: Sten Tjärnlund o70- 070-3161536

Styrelsesuppleant: Markus Nordin

Valberedning: Fredrik Hellgren 

Valberedning sam.kall:Mats Larsson 070-3404176

Revisor: Catharina Elmroth

Revisorsuppleant:Rikard Viklund 070-474 15 05