Härnösands Skoterklubb

Om föreningen Härnösands Skoterklubb

Härnösands skoterklubb bildades 1981 och är en ideel förening för skoterintresserade i Härnösands kommun.

Klubben har under åren byggt upp ett stort nätverk av leder inom kommunen och som även ansluter till gränsande skoterklubbars leder.

Vi har en klubbstuga vid Själandssjön. Skotrar med ledsladdar i Gussjö, Smöråker och Älandsbro.